Trip Advisor
Tìm kiếm tour
Tour trọn gói
Hỗ trợ trực tuyến
Facebook
Thông tin giá

GIÁ TRONG NGÀY GIAO DỊCH VỤ ĐỘI NGŨ XE ĐƯỜNG DÀI TRONG 2016

Áp dụng: 01/01/2016 bởi 31/12/2016

Giá bao gồm: xăng, Lệ phí cầu đường, bến bãi ... Giá cả có thể thay đổi theo biến động thị trường của thị trường xăng dầu và phải được sự đồng ý của hai bên

Giá dầu tăng 30% cho ngày Quốc khánh (30 / 04 và 01 / 05, 09 / 02), ngày đầu năm mới (01 / 01), giỗ tổ Hùng Vương (10 / 03 âm lịch) Tết Nguyên Đán (Từ 30 để 4 thứ Festival)

Xe không tính 70% tải đường bộ từ 200 km trở lên

GIÁ TRONG NGÀY GIAO DỊCH VỤ ĐỘI NGŨ XE ĐƯỜNG DÀI TRONG 2016

Áp dụng: 01/01/2016 bởi 31/12/2016

Giá bao gồm: xăng, Lệ phí cầu đường, bến bãi ... Giá cả có thể thay đổi theo biến động thị trường của thị trường xăng dầu và phải được sự đồng ý của hai bên

Giá dầu tăng 30% cho ngày Quốc khánh (08 / 03, 30 / 04 và 01 / 05, 09 / 02, 20 / {10 }), ngày đầu năm mới (01 / 01), kỷ niệm cái chết của vua Hùng (10 / 03 âm lịch) Tết Nguyên Đán (từ 30 để 4 thứ Festival) Xe không được tính 70% tải đường bộ từ 200 km trở lên