Trip Advisor
Tìm kiếm tour
Tour trọn gói
Hỗ trợ trực tuyến
Facebook
Lịch khởi hành

LỊCH KHỞI HÀNH

Mã tour Hành trình Thời gian Ngày khởi hành Khởi hành từ Giá
BK 21/11 Bangkok - Pattaya 5 Ngày 4 Đêm 21/11/2018 Đà Nẵng 6.790.000 ₫
MT01 3N2Đ 08/10/2019 HÀ NỘI 2.975.000 ₫
MT01 ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ HILL - BÁN ĐẢO SƠN TRÀ. 3 ngày 2 đêm 25/10/2019 Hàng ngày 3.185.000 ₫
MT03 ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ - CÙ LAO CHÀM 4 ngày 3 đêm 26/10/2019 Hàng ngày 4.380.000 ₫
MT04 ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ - CỐ ĐÔ HUẾ 4 ngày 3 đêm 26/10/2019 Hàng ngày 4.315.000 ₫
MT05 ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ HILL - CỐ ĐÔ HUẾ 4 ngày 3 đêm 28/10/2019 Hành ngày 4.130.000 ₫
MT06 ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ HILL - HUẾ - LA VANG - PHONG NHA 5 ngày 4 đêm 28/10/2019 Hàng ngày 5.030.000 ₫
MT07 ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ HILL - NÚI THẦN TÀI 4 ngày 3 đêm 28/10/2019 Hàng ngày 4.470.000 ₫
MT8 ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ HILL - TẮM BÙN KHOÁNG NÓNG GALINA 4 ngày 3 đêm 28/10/2019 Hàng ngày 4.095.000 ₫
BN BÀ NÀ HILLS 1 ngày 28/10/2019 Hàng ngày 1.070.000 ₫
CLC CÙ LAO CHÀM 1 ngày 28/10/2019 Hàng ngày 550.000 ₫
HCT HUẾ CITY 1 ngày 28/10/2019 Hàng ngày 600.000 ₫
NHS-HA NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN 1 ngày 28/10/2019 Hàng ngày 350.000 ₫
ST - NHS SƠN TRÀ - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN 1 ngày 28/10/2019 Hàng ngày 400.000 ₫
DNC ĐÀ NẴNG CITY TOUR 1 ngày 28/10/2019 Hàng ngày 450.000 ₫
RDBM RỪNG DỪA BẢY MẪU 1 ngày 28/10/2019 Hàng ngày 500.000 ₫
NTT NÚI THẦN TÀI 1 ngày 28/10/2019 Hàng ngày 700.000 ₫
MT02 ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ HILL - CÙ LAO CHÀM 3 ngày 2 đêm 28/10/2019 Hàng ngày 3.498.000 ₫
BK 21/11 Bangkok - Pattaya 5 Ngày 4 Đêm 11/12/2019 Đà Nẵng 6.790.000 ₫
HQ30/12 ĐÀ NẴNG - SEOUL – ĐẢO NAMI - CÔNG VIÊN EVERLAND - HERO PAINTERS SHOW 5N4Đ 30/12/2019 ĐÀ NẴNG 12.990.000 ₫
HQ30/12 ĐÀ NẴNG - SEOUL – ĐẢO NAMI - CÔNG VIÊN EVERLAND - HERO PAINTERS SHOW 5N4Đ 30/12/2019 ĐÀ NẴNG 12.990.000 ₫
JEJU01/0 JEJU 4N3Đ 01/01/2020 Đà Nẵng 8.390.000 ₫
JEJU01/0 JEJU 4N3Đ 01/01/2020 Đà Nẵng 8.390.000 ₫
DP23/01 PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 5N4Đ 23/01/2020 Đà Nẵng 13.299.000 ₫
DP23/01 PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 5N4Đ 23/01/2020 Đà Nẵng 13.299.000 ₫
DCDD 21/ ĐÀ NẴNG- CAO HÙNG - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC 5 ngày 4 đêm 25/01/2020 Đà Nẵng 11.990.000 ₫
DSSM29/0 ĐÀ NẴNG – SINGAPORE - SYDNEY - MELBOURNE 7 ngày 6 đêm 25/01/2020 Đà Nẵng 49.990.000 ₫
DCDD 21/ ĐÀ NẴNG- CAO HÙNG - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC 5 ngày 4 đêm 25/01/2020 ĐÀ NẴNG 11.990.000 ₫
DSSM29/0 ĐÀ NẴNG – SINGAPORE - SYDNEY - MELBOURNE 7 ngày 6 đêm 25/01/2020 Đà Nẵng 49.990.000 ₫
DS20/06 ĐÀ NẴNG – SINGAPORE 4 ngày 3 đêm 26/01/2020 Đà Nẵng 15.490.000 ₫
SM26/01 ĐÀ NẴNG - SINGAPORE- MALAYSIA 5 ngày 4 đêm 26/01/2020 ĐÀ NẴNG 15.990.000 ₫
SM26/01 ĐÀ NẴNG - SINGAPORE- MALAYSIA 5 ngày 4 đêm 26/01/2020 ĐÀ NẴNG 15.990.000 ₫
DS20/06 ĐÀ NẴNG – SINGAPORE 4 ngày 3 đêm 26/01/2020 Đà Nẵng 15.490.000 ₫
KOYPTN26 KOBE - OSAKA - KYOTO - PHÚ SỸ - TOKYO - NARITA 5 ngày 5 đêm 26/01/2020 Đà Nẵng 22.690.000 ₫
KOYPTN26 Phượng Hoàng Cổ Trấn – Trương Gia Giới – Đồng Nhân 5 ngày 5 đêm 26/01/2020 Đà Nẵng 22.690.000 ₫